Při aplikaci naučíme prvonositele manipulovat s kontaktními čočkami. U zkušených uživatelů zkontrolujeme správnou dioptrickou hodnotu nošených kontaktních čoček a stav předního segmentu oka.

 Aplikace kontaktních čoček zahrnuje :

- měření zraku

- kontrolu předního segmentu oka

- nácvik nasazování a manipulace s kontaktními čočkami

- kontrola usazení kontaktních čoček

- kontrola zrakové ostrosti s kontaktními čočkami

- poučení o péči o kontaktní čočky

aplikace trvá přibližně 1-1,5 hodiny